Rus
Eng
Est
Fin

Ostame

 • Võsa
  • Hakitava materjali miinimum kogus on 80 m³
   Materjali töötlemiseks on vajalik piisav vaba ruum, staabli kõrvale peab mahtuma korraga seisma kaks masinat (puiduhakkur ja veok)
   Hakke mahu määramine toimub puistematerjalina
   Väljatuleva puistematerjali ostame kokkuleppehinnaga, mis sõltub asukohast, puidu iseloomust ja töötlemistingimustest
   Vajadusel teostame raiejäätmete väljaveo teenust koos hilisema hakkimise teenusega
 • Raiejäätmeid
 • Raieõigust
 • Kasvavat metsa
  • Kõiki liike
 • Metsamaad
  • (ka raiutud kinnistuid)
 • Põllumaad