Rus
Eng
Est
Fin

Teenused

Osutame järgnevaid teenuseid:

 • Metsa lõikus
  • Lõikust teostab kogenud saebrigaad
 • Võsa lõikus
  • Teostame uudismaa kraavide, teeäärte ja sihtide võsast puhastamist. Samuti liinialuste raadamist. Noorendike hooldust.
 • Metsamaterjali ja võsa väljaveo teenus
  • Kasutame vastavalt metsa eripärale erinevat tehnikat: kerghaagisega metsaväljaveotraktorit ja kaheksarattalist (forwarder).
 • Metsa istutamine
  • Taasmetsastame lageraielangid nii istikute kui ka potitaimedega vastavalt Teie soovile ning langi eripärale.